Επιλογή κατάλληλου λιπάσματος

Επιλογή κατάλληλου λιπάσματος

Για να επιλέξουμε το είδος του λιπάσματος που χρειάζονται τα φυτά μας θα πρέπει να συμβουλευτούμε το γεωπόνο συνεργάτη μας. Αυτός έχει τη γνώση και τη δυνατότητα να μας κατευθύνει σωστά ώστε να επιλέξουμε το καταλληλότερο λίπασμα.

Επίσης θα μας δώσει οδηγίες για τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του, καθώς για την ποσότητα του λιπάσματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά βέβαια θα είναι ακόμα πιο ακριβή αν προηγουμένως έχουμε κάνει και μια εδαφολογική ανάλυση σε ένα κοντινό εργαστήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η εξέταση του εδάφους θα μας δώσει πολλές πληροφορίες για τη δομή και τη σύσταση του, οι οποίες είναι απαραίτητες για να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα για τη θρεπτική του κατάσταση.

Δείτε επίσης:

Λιπάσματα Ελιάς